Sağ ve Sol Beyin Özellikleri

Beyinle ilgili sürekli bilimsel çalışmalar yapılıyor. Ve bu konuda toplum arasında da en çok bilinen özelik, beynin iki lobdan oluştuğu… Evet, yapılan araştırmalara göre beyin iki lobdan oluşuyor ve bu loblar farklı düşünme tarzlarını yönetiyor. Ve yine bu araştırmalara göre; beyninin bir tarafını iyi kullananların diğer taraf bakımından eksik kalabildiği gözlemleniyor.

Beyin Loblarının Özellikleri

  • Sağ beyin lobu

Sağ beyin, daha çok hayallerle ilgilidir. Yani farklı şeyler hayal edip, yeni şeyler ortaya çıkaran kişiler, genellikle sağ beyinlerini daha çok kullanan kişilerdir. Beynin sağ lobu, mantıksal konulardan ziyade görsel konularla ve işitsel konularla ilgilenir. İnsanın duygularını ve sezgilerini sağ beyin kontrol eder. Yani hisler sağ beyin tarafından yönetilir. Çok duygusal, empati kurmayı çok iyi başaran ve şefkatli olan kişiler genellikle sağ beyinlerini kullanırlar.

  • Sol beyin lobu

Sağ beyin hayalperestken, sol beyin mantıkçıdır. Dolayısıyla da, sol beynini kullanan kişiler sayısal işlemlerde ve mantıksal konularda, sağ beynini kullananlara göre daha başarılıdır. Bu kişiler, analitik konularda çok daha kolay düşünüp, çok daha rahat sonuca ulaşırlar. Çok fazla duygusal olmayan, olaylara genellikle mantıksal açıdan bakan, her şeyin ayrıntılarıyla değil de sonuçlarıyla ilgilenen kişiler, beyinlerinin sol kısmını daha çok kullanırlar.

Siz de kendi özelliklerinize bakarak beynin hangi lobunu daha çok kullandığınızı tahmin edebilirsiniz. Ve farklı egzersizlerle, beynin çok fazla kullanmadığınız diğer kısmını geliştirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.